Privacyverklaring

Op gebied van privacy en veiligheid van data werken wij nauwkeurig volgens de AVG & GDPR wetgeving. In onderstaande verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, wat wij met deze gegevens doen en hoe lang we gegevens bewaren. Deze verklaring is van toepassing op zakelijke (B2B) dienstverlening en alle aanvragen die hiermee gepaard gaan (website en telefonisch).

Door de site te benaderen kom je met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die kunnen voortvloeien uit of kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.

Gegevensverwerking

Als je gebruik wil maken van onze diensten, dan kunnen we je vragen om de volgende gegevens:

  • bedrijfs- en contactgegevens
  • persoonsgegevens/telefoonnummer contactpersoon
  • type organisatie
  • KvK-nummer
  • Btw-nummer

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om je goed van dienst te kunnen zijn. Je gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig of wettelijk toegestaan is. Je mag altijd je gegevens opvragen ter inzage om om te vragen deze aan te passen of te verwijderen. Mocht je dat willen, stuur een mail naar: info@ivamedical.com

Informatie aan derden

IVA Medical verstrekt persoons- of bedrijfsgegevens niet aan derden. We stellen deze uitsluitend ter beschikking stellen als dit nodig is voor het uitvoeren van je verzoek of indien wij uitdrukkelijk toestemming hebben verkregen voor het verstrekken van je gegevens. Onder derden verstaan we bijvoorbeeld leveranciers, bezorgdiensten zoals PostNL en verzekeraars van hulpmiddelen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren en de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven.