Vaattoegang

De focus van IVA Medical ligt op “vascular access”, in het Nederlands “vaattoegang”.

Toegang tot de bloedbaan is nodig om snel vloeistoffen in of uit het lichaam te halen. De meest voorkomende vorm van vaattoegang is via een perifeer infuus (buisje in een ader in de arm).

Misprikken, een veelvoorkomend probleem in de zorg

80% van de patiënten die worden opgenomen in een ziekenhuis krijgt een perifeer infuus. Meestal om een therapie eenvoudig en snel te kunnen toedienen. Helaas gaat het aanprikken nog heel vaak fout, uit onderzoek blijkt dat in 171 tot wel 50%2 van de patiënten eerst wordt mis geprikt. Dat is niet alleen pijnlijk voor de patiënt, het geeft bovendien risico op complicaties. Het kan de behandeling verstoren en de kosten gaan erdoor omhoog.

Met een steeds grotere groep moeilijk te prikken patiënten (wegens bijvoorbeeld ouderdom, diabetes, obesitas) komt er steeds meer behoefte aan oplossingen die het aanprikken helpen verbeteren. Echogeleiding helpt misprikken voorkomen. Dit  wordt nog te weinig toegepast, omdat je een hand “kwijt” bent aan het vasthouden van de probe en het een zeer goede oog-hand coördinatie vereist. Echogeleiding is op dit moment nog niet toegankelijk.  Voornamelijk ervaren specialisten passen dit toe bij het aanprikken van dieper liggende vaten in bijvoorbeeld lies of schouder.

IVA Medical maakt echogeleid prikken eenvoudig

Het is ons doel om echogeleiding zo eenvoudig te maken dat het door iedereen te leren is en overal kan worden toegepast. De Vascoscope is onze eerste belangrijke stap op die weg. Een eerste onderzoek in het Catharina Ziekenhuis laat zien dat anesthesiemedewerkers, zonder echo ervaring, met Vascoscope sneller raak prikken dan met een traditioneel echoapparaat.3

Vaattoegang is in het bijzonder van belang bij hemodialyse

De term vascular access wordt vaak specifiek gebruikt voor toegang tot de bloedbaan bij patiënten met nierfalen. Dit is nodig om het bloed extern te  filtreren (hemodialyseren). Een gemiddelde patiënt krijgt 3 keer per week twee dikke naalden in een klein stuk speciaal geprepareerd vat (de shunt) in onder- of bovenarm. Het is essentieel dat deze shunt goed blijft functioneren. Echogeleid aanprikken helpt beschadigingen te voorkomen, maar ook binnen hemodialyse is het voor zorgprofessionals moeilijk om deze techniek goed te leren beheersen. De Vascoscope is in eerste instantie specifiek ontwikkeld voor gebruik bij hemodialyse.


1 Onderzoek op de OK in het Catherina Ziekenhuis  door Van Loon et al (Development of the A-DIVA Scale: A Clinical Predictive Scale to Identify Difficult Intravenous Access in Adult Patients Based on Clinical Observations.  Medicine. Volume 95, Number 16, April 2016)
2 “Rates of failed insertion and post insertion complications are high, with nearly half of all first insertion attempts failing” Excerpt from: “Peripheral intravenous catheters: A review of guidelines and research” by the Australian Commission on Safety and Quality in Health Care in 2019. (https://www.safetyandquality.gov.au/sites/default/files/2019-06/literature-review-peripheral-intravenous-catheters-a-review-of-guidelines-and-research_qut.pdf)
3 Onderzoek bij 16 medewerkers in het Catherina Ziekenhuis door Moors et al (The impact of a head-mounted device with probe fixation for ultrasound-guided peripheral intravenous cannulation, a feasibility study. 2021 to be published)